הרצאות לנשים

יום האישה מציין את השתלבותן והישגיהן של הנשים בכלכלה, בפוליטיקה ובחברה. לפניכם מספר הרצאות מומלצות לאירועי יום האישה: