אקטואליה ותקשורת

חלק ניכר מן הפנאי שלנו מוקדש כיום לצריכת טלוויזיה, רדיו, עיתונות, קולנוע, ספרים וגלישה באינטרנט. ריבוי הערוצים, הטלוויזיה בכבלים, ערוצי לוויינים, פריחתה של העיתונות המקומית, טלוויזיה מסחרית, תחנות רדיו מקומיות ותקשורת אלקטרונית (אינטרנט), הרחיבו עוד יותר את אחיזתה של תקשורת ההמונים בתרבות הפנאי.

אמצעי התקשורת פועלים גם במרחב החברתי והציבורי: יש להם חלק בתהליכים פוליטיים, בעיצוב דעת קהל, בהשפעה על בוחרים ותדמיות נבחרים, בגיבוש סדר היום הציבורי, ביצירת אפנות והורדתן. בקידום מוצרים ומכירות ועוד. לאמצעי התקשורת מיוחסות גם השפעות שנויות במחלוקת: הסלמת אלימות, טיפוח דעות קדומות, קיפוח מיעוטים, השטחת הרמה התרבותית, הפצה של תרבות זרה, עידוד צריכה ראוותנית, וכדומה. בישראל נקשרו לתחום זה גם נושאים כמו צנזורה ובטחון לאומי, תפקיד ותפקוד התקשורת בזמן משבר ומלחמה, ותרומת התקשורת לפתרון קונפליקטים וליצירת אמון בין עמים.

במאגר מרכז המרצים לישראל תוכל למצוא מרצים מעולים אשר יעבירו הרצאות מרתקות על תקשורת ואקטואליה.